Välkommen till Stefan Löwenthal, psykoanalytiker, socionom & leg. psykoterapeut Psykoterapi & psykoanalys

Psykodynamisk psykoterapi är ett sätt att få hjälp med de vanligaste problemen i livet – ångest, oro, nedstämdhet/depression, sex och relationsproblem.

Det finns många olika psykoterapiformer. Den psykodynamiska psykoterapin som ät mitt arbetsfält är en terapi som har, liksom psykoanalysen, det omedvetna och möjligheten att förstå sitt inre liv dvs. sig själv och sina problem som grunderna i arbetet. Tanken är att de känslomässiga reaktionerna som ställer till problem i livet har en för individen fördold ursprung. Ökade förståelse ger möjlighet att hitta nya sätt att hantera sina känslor.

Här finns mer information om psykodynamisk psykoterapi.

Läs mer

Psykoanalys

Många människor som önskar förändring i sina liv kan gå i psykoanalys, de flesta av dessa skulle också ha god nytta av att göra det. Att gå i psykoanalys kan leda till stora och varaktiga förändringar mot ett gynnsammare livsklimat. De flesta av de vanligaste själsliga problemen är möjliga att arbeta med i en psykoanalys. Depressioner och olika ångestsformer inte minst. Psykoanalys är en metod att arbeta med själsliga problem. Grundstenen i det arbetet är den relation som utvecklas under samtalen mellan analytikern och den som söker dennes hjälp – analysanden. När jag skriver att relationen är grundstenen handlar det om att det behöver utvecklas tillit och förtroende för att psykoanalysen ska bära frukt. I...

Parsamtal

De flesta som har levt i en längre relation vet hur svårt det kan vara att behålla en konstruktiv och kärleksfull anda. Ibland kan svårigheterna av olika skäl bli för stora och paret hamnar i en destruktiv utveckling där man kanske till slut förlorar hoppet om att själva kunna vända den negativa trenden. I sådana situationer kan parsamtal vara den insats som behövs för att vända utvecklingen och rädda relationen. Parsamtal bedrivs oftast i kortare serier och längre sessioner än individualterapier. Frekvensen är också betydligt glesare. Dessa konkreta parametrar är mycket individuella och någonting man kommer överens om under gemensamma överväganden. Jag arbetar med par tillsammans med en kvinnlig co-terapeut som också är legitimerad...

Kriser

Ibland inträffar det händelser i tillvaron som slår väldigt hårt, till och med så att känslan av att kunna klara sig själv försvinner. Det är tillfällen i livet där familj och vänner kanske inte räcker till eller inte upplevs som rätt att söka hjälp hos. Professionell hjälp hos någon som står utanför är ofta det som behövs vid sådana tillfällen. Arbete i samband med kriser är mycket mer fokuserad och avgränsad än i vanlig psykoterapi, det är väsentligt att stödja de fungerande sidorna hos den som söker hjälp. Att få hjälp med att både kunna handskas med starka känslor och få vardagen att...

Läs mer