Välkommen till Stefan Löwenthal, leg psykoterapeut & socionom, psykoanalytiker Psykoterapi & psykoanalys i Stockholm

Psykodynamisk psykoterapi är ett sätt att få hjälp med de vanligaste problemen i livet – ångest, oro, nedstämdhet/depression, sex och relationsproblem.

Det finns många olika psykoterapiformer. Den psykodynamiska psykoterapin som ät mitt arbetsfält är en terapi som har, liksom psykoanalysen, det omedvetna och möjligheten att förstå sitt inre liv dvs. sig själv och sina problem som grunderna i arbetet. Tanken är att de känslomässiga reaktionerna som ställer till problem i livet har en för individen fördold ursprung. Ökad förståelse för dessa reaktioner ger möjlighet att hitta nya sätt att hantera sina känslor.

Här finns mer information om psykodynamisk psykoterapi.

Läs mer om:

Psykoanalys

Psykoterapi för unga vuxna

Parsamtal

Kriser

Läs mer

Psykoterapi för unga vuxna

Unga vuxna är ett begrepp som har tillkommit under de senaste åren. Man sätter lite olika tidsgränser men vanligtvis menar man unga människor mellan 16 och 25. Det är en tid i livet med mycket stora förändringar som sker under kort tid. I det moderna samhället har inträdet på arbetsmarknaden blivit senarelagd för stora grupper av unga. Tillsammans med en betydligt mer oförlåtande attityd i samhället kan de val en ung människa måste fatta kännas väldigt avgörande och definitiva. Om man lägger till det som alltid har hört till ungdomsåren – inträdet i kärlekslivet och sexualiteten, att flytta från ursprungsfamiljen, det ökade ansvaret, frågan om vad man vill göra med sitt liv, osv, upplever...

Psykoanalys

Många människor som önskar förändring i sina liv kan gå i psykoanalys, de flesta av dessa skulle också ha god nytta av att göra det. Att gå i psykoanalys kan leda till stora och varaktiga förändringar mot ett gynnsammare livsklimat. De flesta av de vanligaste själsliga problemen är möjliga att arbeta med i en psykoanalys. Depressioner och olika ångestformer inte minst. Psykoanalys är en metod att arbeta med själsliga problem. Grundstenen i det arbetet är den relation som utvecklas under samtalen mellan analytikern och den som söker dennes hjälp – analysanden. När jag skriver att relationen är grundstenen handlar det om att det behöver utvecklas tillit och förtroende för att psykoanalysen ska bära frukt. I...

Läs mer