Fokuserad korttidspsykoterapi

Fokuserad korttidspsykoterapi

Ibland finns det mer avgränsade problem i livet. Det mesta kanske fungerar bra men ett speciellt men begränsad område av tillvaron ”skaver”. Vid sådana tillfällen kan en fokuserad och intensiv, kortare psykoterapi var ett mycket bra hjälpmedel för att föra utvecklingen vidare.

Tillvägagångssättet är till att börja med ganska lik andra terapiformer. Terapeuten och den som söker hjälp ses några gånger för att bedöma om problemet är rimligt avgränsad och lämpar sig för metoden  men också för att tillsammans formulera ett fokus för arbetet och bestämma omfattningen av psykoterapin(frekvens och antal besök). Därefter påbörjas terapin där arbetet med vetet styrs mot det överenskomna området utifrån det fokus som man gemensamt har kommit överens om.

Även i den psykoterapiformen arbetar jag utifrån psykodynamisk grund där tankar om inre konflikter som förhindrar utvecklingen är centrala i sammanhanget.