Parsamtal

IMG_0086De flesta som har levt i en längre relation vet hur svårt det kan vara att behålla en konstruktiv och kärleksfull anda. Ibland kan svårigheterna av olika skäl bli för stora och paret hamnar i en destruktiv utveckling där man kanske till slut förlorar hoppet om att själva kunna vända den negativa trenden.

I sådana situationer kan parsamtal hos psykodynamisk inriktad psykoterapeut vara den insats som behövs för att vända utvecklingen, rädda och stärka relationen.

Parsamtal är en psykoterapiform som bedrivs oftast i kortare serier och längre sessioner än individualterapier. Frekvensen är också betydligt glesare. Dessa konkreta parametrar är mycket individuella och någonting man kommer överens om under gemensamma överväganden.

Parsamtal utifrån en psykodynamisk grund ger mycket goda möjligheter att förstå bakomliggande orsaker till olika problem som ett par har. Och  därmed en tydlig riktning och strategier i det arbete som ett par behöver göra med sin relation.

Jag arbetar med par tillsammans med en kvinnlig co-terapeut som också är legitimerad psykoterapeut och har omfattande erfarenhet av arbetet med par. Arbetet sker på min mottagning i centrala Stockholm.