Kriser

IMG_1188

Ibland inträffar det händelser i tillvaron som slår väldigt hårt, till och med så att känslan av att kunna klara sig själv försvinner. Det är tillfällen i livet där familj och vänner kanske inte räcker till eller inte upplevs som alternativ att söka hjälp hos.

Professionell hjälp hos någon, en psykoterapeut, som står utanför behövs ofta vid sådana tillfällen.

Arbetet i samband med kriser är mycket mer fokuserad och avgränsad än i vanlig psykodynamisk psykoterapi, det är väsentligt att stödja de fungerande sidorna hos den som söker hjälp. Arbetet inriktas om möjligt på att både kunna handskas med mycket starka känslor, många gånger kraftig ångest och få vardagen att fungera.