Handledning

IMG_0280

Jag har mycket lång och bred erfarenhet av terapeutiskt arbete.Genom åren har jag arbetat såväl med ungdomar som vuxna inom sluten och öppen psykiatrisk vård och privat. I min erfarenhet ingår också familje och gruppterapeutisk arbete.

Tidigare har jag även arbetat med handledning och utbildning inom den legitimationsgrundande utbildningen inom psykodynamisk psykoterapi på det numera nedlagda Psykoterapiinstitutet (en utbildning som bedrevs i samarbete mellan Stockholms läns landsting och Karolinska institutet).

Jag erbjuder handledning och konsultationer till såväl legitimerade psykoterapeuter som till kollegor med grundläggande psykoterapeutisk utbildning med psykodynamisk inriktning. Min verksamhet finns i Stockholm och det är också där jag åtar mig handledningsuppdrag.