Kriser

IMG_1188

Ibland händer det saker i tillvaron som slår väldigt hårt, till och med så att en människa kan förlora  känslan av att kunna klara sig själv. Det är tillfällen i livet där familj och vänner ofta inte räcker till eller att den drabbade inte kan uppleva det som alternativ att söka hjälp hos.

Vid sådana tillfällen  kan professionell hjälp hos en psykoterapeut vara till stor hjälp.

Arbetet i samband med kriser är mycket mer fokuserad och avgränsad än i vanlig psykodynamisk psykoterapi. Det är väsentligt att stödja de fungerande sidorna hos den som söker hjälp. Man inriktar arbetet om möjligt på att kunna hantera dessa mycket starka och negativa känslor. Den som befinner sig i kris har många gånger kraftig ångest. Det är av stor vikt att arbeta med att kunna hantera ångest och samtidigt att få vardagen att fungera.