Kriser

IMG_1188

 

 

 

 

 

 

Krispsykoterapi vid svåra stunder i livet

Ibland händer det saker i tillvaron som slår väldigt hårt, till och med så att en människa kan förlora  känslan av att kunna klara sig själv. Det är tillfällen i livet där familj och vänner inte alltid räcker till. Eller att den drabbade inte kan uppleva människor i sin omgivning som alternativ att söka hjälp hos.

Vid sådana tillfällen  kan professionell hjälp som krispsykoterapi vara till stor hjälp. Det kan underlätta att möta någon som inte själv är inblandad i händelser och relationer som är sammankopplade med den aktuella krisen. Någon som har erfarenhet av och utbildning i att hantera svåra livssituationer.

Arbetsprocessen

Arbetet i samband med kriser är mycket mer fokuserad och avgränsad än i vanlig psykodynamisk psykoterapi. Det är väsentligt att stödja de fungerande sidorna hos den som söker hjälp. Man inriktar arbetet om möjligt på att kunna hantera mycket starka, upprörande och ofta negativa känslor. Den som befinner sig i kris har många gånger kraftig ångest. Det är av stor vikt att tillsammans arbeta med att kunna hantera ångest för att därefter få vardagen att fungera. Att så gott det går kunna behålla en fungerande vardag är ofta till hjälp. Vardagliga rutiner utgör en ram som hjälper oss att hantera upprörande situationer.

För att efter ett tag göra det arbetet möjligt behöver den som befinner sig i kris få en känsla av trygghet och lugn i bemötandet. Att redan inledningsvis känna sig lyssnad på och att ens känslor bekräftas. Det tillhör de grundläggande byggstenarna för att psykoterapin ska upplevas som en trygg plats och att därefter kunna fördjupa arbetet.

Sorgen är en viktig del i alla kriser. Allt eftersom behöver den krisdrabbade få uppmuntran och hjälp med att sätta ord på sorgen. Först därefter är det möjligt att bearbeta den.

En krispsykoterapi vid svåra stunder i livet kan vara en stor hjälp när starka och många gånder obehagliga känslor dominerar ens sinnesstämning.

 

Psykoterapi för unga vuxna

Psykodynamisk psykoterapi vid depression