Psykoterapi

Psykodynamisk psykoterapi är ett sätt att få hjälp med de vanligaste problemen i livet – ångest, oro, nedstämdhet/depression, sex och relationsproblem.

Det finns många olika psykoterapiformer. Den psykodynamiska psykoterapin som ät mitt arbetsfält är en terapi som har, liksom psykoanalysen, det omedvetna och möjligheten att förstå sitt inre liv dvs. sig själv och sina problem som grunderna i arbetet. Tanken är att de känslomässiga reaktionerna som ställer till problem i livet har en för individen fördold ursprung. Ökad förståelse för dessa reaktioner ger möjlighet att hitta nya sätt att hantera sina känslor.

Här finns mer information om psykodynamisk psykoterapi.

Läs mer om:

Psykoanalys

Psykoterapi för unga vuxna

Parsamtal

Kriser