Parsamtal

IMG_0086

De flesta som har levt i en längre relation vet hur svårt det kan vara att behålla och utveckla en konstruktiv och kärleksfull anda. Ibland kan svårigheterna av olika skäl bli för stora och paret hamnar i en destruktiv utveckling. Det kan leda till att man kanske förlorar hoppet om att själva kunna vända den negativa trenden. Kanske till och med om relationens fortsatta existens.

Det finns givetvis andra situationer där ett par vill ha hjälp. Man kanske har separerat och har gemensamma barn. Och det man vill ofta då är att förbättra samarbetsklimatet för att göra det så bra som möjligt för barnen.

I andra fall är paret övertygat om att man vill fortsätta ihop men vill förändra och förbättra vissa aspekter av relationen.

Det finns också situationer där paret har bestämt sig för att gå skilda vägar. I det läget kan det finnas oro  att själva separationen kommer att bli alltför destruktivt. Ofta finns det gemensamma barn och oron för destruktivitet är många gånger kopplat till barnens mående. Det kan finnas konflikter gäller uppfostringsfrågor, ofta kring olika regler och prioriteringar.

I sådana situationer kan parsamtal hos psykodynamisk inriktad psykoterapeut vara den insats som behövs för att vända utvecklingen, rädda och stärka relationen.

Parsamtal i praktiken

Parsamtal är en psykoterapiform som bedrivs oftast i kortare serier och längre sessioner än individualterapier. Frekvensen är också betydligt glesare. Dessa konkreta parametrar är mycket individuella och någonting man kommer överens om under gemensamma överväganden.

Parsamtal utifrån en psykodynamisk grund ger också mycket goda möjligheter att förstå bakomliggande orsaker till olika problem som ett par har. Och därmed en tydlig riktning och strategier i det arbete som ett par behöver göra med sin relation.

Jag arbetar med par tillsammans med en kvinnlig co-terapeut som också är legitimerad psykoterapeut och har omfattande erfarenhet av arbetet med par. Arbetet sker på min mottagning i centrala Stockholm.

Psykoterapi för unga vuxna

Psykodynamisk psykoterapi