Psykodynamisk psykoterapi för unga vuxna

Psykodynamisk psykoterapi för unga vuxna
ungavuxna_psykoterapi_Stockholm

Unga vuxna är ett begrepp som har tillkommit under de senaste åren. Man sätter lite olika tidsgränser men vanligtvis menar man unga människor mellan 16 och 25. I det moderna samhället har inträdet på arbetsmarknaden, och därmed en viktig del i vuxenheten, blivit senarelagd för stora grupper av unga. Samtidigt behöver unga människor göra många vägval under just den perioden.

Det tillsammans med en mer oförlåtande attityd i samhället kan göra att de nödvändiga valen upplevs som väldigt avgörande och definitiva. Om man lägger till det som alltid har hört till ungdomsåren – inträdet i kärlekslivet och sexualiteten, att flytta från ursprungsfamiljen, det ökade ansvaret för sig själv och närstående, frågan om vad man vill göra med sitt liv, osv, upplever många unga ett starkt tryck och hamnar lätt i en känsla av övermäktig otillräcklighet. Följderna av det handlar om stark ångest, depressivitet, sexuella problem, relationsproblem. Det leder många gånger till ett kraftfullt tillbakadragande från det sociala livet. Detta gäller även ungdomar med goda uppväxtvillkor. Har det dessutom funnits andra svårigheter kan livet kännas outhärdligt. Den ökade psykiska ohälsan bland unga vuxna är omvittnad.

Psykodynamisk psykoterapi

Psykodynamiska psykoterapins inriktning på att hjälpa människor att se sammanhang i livet, inte minst mellan det yttre och det inre, och öka förståelsen för de egna problemen gör den mycket väl lämpad för att arbeta tillsammans med unga kring de existentiella frågorna de brottas med. Psykodynamisk psykoterapi för unga vuxna har en stark emancipatorisk (frigörande) syfte.

Min erfarenhet av psykoterapeutisk arbete med unga vuxna

Jag har sedan 30 år i stor omfattning arbetat med psykodynamisk psykoterapi för unga vuxna. Det arbetet kräver stor flexibilitet och förmåga att skapa kontakt. Mitt psykoterapeutiska arbete med unga har skett i olika sammanhang. Inom psykiatrisk slutenvård, på specialiserade terapi mottagningar för unga vuxna och på min privata psykoterapimottagning i Stockholm. Den breda och djupa erfarenhet som jag har förvärvat är till stor hjälp i förståelsen för unga människors livsvillkor.

Psykodynamisk psykoterapi vid depression

Psykoanalys