Psykodynamisk psykoterapi

start2webb

Mitt arbetsfält och erfarenhet

Jag har många års erfarenhet av att arbeta med psykodynamisk psykoterapi med olika typer av problem. Ångest, nedstämdhet, depressioner, relationsproblem och sexuell problematik är några exempel. Detsamma kan sägas om min erfarenhet av att arbeta med olika människor. Det gäller såväl människor från olika åldersgrupper, som med olika etniska och sociala tillhörigheter.

Kort om terapi

Det finns många olika terapiformer. Därför kan denna ganska omfattande flora av namn vara ganska förvirrande.
Därför kan man mycket förenklat säga att det huvudsakligen finns två huvudfåror av psykoterapi, de som har sina rötter i psykoanalysen och de som har rötterna i beteendeterapin.

Den psykodynamiska terapin

Den terapiform som jag arbetar med är psykodynamisk psykoterapi.
I den psykodynamiska psykoterapin är relationen mellan psykoterapeuten och den som söker hjälp helt avgörande för att arbetet ska kunna vara framgångsrikt. Därav följer att förtroende är ett krav för förtrolighet. Detta till synes självklara konstaterande är inte alltid lätt att åstadkomma i terapirummet, eftersom den som söker hjälp har ofta varit med om besvikelser i sina relationer, därför är rädslan och misstron inte sällan närvarande på ett många gånger undanglidande sätt. Lidandet bidrar till en önskan om att förstå sig själv och i förlängningen en förhoppning om förändring. Detta motsägelsefulla spänningsfält gör att det behövs tid för att nya sätt att se på och handskas med livet ska kunna komma till stånd.

Psykodynamisk psykoterapi har liksom psykoanalysen det omedvetna som en av hörnstenarna i sin idé om människans själsliv. Och av det följer att en av de centrala uppgifterna i det psykoterapeutiska arbetet är att öka självförståelsen, att göra de ibland till synes irrationella känsloreaktionerna begripliga. Därför handlar nästa steg i arbetet i den psykodynamiska psykoterapin ofta om att öka förmågan att hantera starka känslor. Framgångsrikt arbete med att hantera starka känslor leder ofta till en varaktigt förbättrad livssituation.
Vanligtvis arbetar jag med en mötesfrekvens av en till två ggr i veckan. Arbetet sker på min mottagning som är belägen i centrala Stockholm.

Psykoanalys

Psykodynamisk psykoterapi vid depression

Psykoterapi för unga vuxna

Om psykoanalytisk/psykodynamisk psykoterapi forskning:

https://www.bpc.org.uk/information-support/the-evidence-base/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9520618/