Psykodynamisk terapi för unga vuxna i Stockholm

ungavuxna_psykoterapi_StockholmUnga vuxna har blivit ett vedertaget uttryck. Den är följden av att stora grupper av ungdomar kommer ut i yrkeslivet och bildar familj mycket senare i livet än vad som var fallet tidigare. Anledningen till det finns nog främst att söka i det faktum att många vill och behöver skaffa sig högskoleutbildning. Därför har olika ”vuxentrösklar” blivit fler och spridda över längre tid (myndighetsålder, studenten, att få handla på bolaget, att vara färdig med utbildningen, fast relation, föräldraskap). Man sätter lite olika tidsgränser men vanligtvis menar man unga människor mellan 16 och 25. Det är en tid i livet med stora utmaningar, därför att det inträffar många förändringar under kort tid.

Psykoterapi för unga vuxna – en hjälp för ungdomar med existentiella frågor

I dagens samhälle finns det generellt mer oförlåtande attityd. Därför kan de val en ung människa måste fatta kännas väldigt avgörande och definitiva. Och om man lägger till det som alltid har hört till ungdomsåren – inträdet i kärlekslivet och sexualiteten, att flytta från ursprungsfamiljen, det ökade ansvaret, frågan om vad man vill göra med sitt liv, osv, upplever många unga ett starkt tryck och hamnar lätt i en känsla av övermäktig otillräcklighet. Följderna av det handlar om stark ångest, depressivitet, sexuella problem, relationsproblem och många gånger som följd ett kraftfullt tillbakadragande från det sociala livet. Detta gäller även ungdomar med goda uppväxtvillkor. Har det dessutom funnits andra svårigheter kan livet kännas outhärdligt. Den ökade psykiska ohälsan bland unga vuxna är omvittnad.
Psykodynamiska psykoterapins inriktning på att hjälpa människor att se sammanhang i livet och öka förståelsen för de egna problemen gör den mycket väl lämpad för att hjälpa unga med de existentiella frågorna de brottas med.

Jag har sedan drygt 25 år i stor omfattning arbetat med psykoterapi för unga vuxna. Det arbetet kräver stor flexibilitet och förmåga att skapa kontakt. Mitt psykoterapeutiska arbete med unga har skett i olika sammanhang. Inom psykiatrisk slutenvård, på specialiserade terapimottagningar för unga vuxna och på min egen psykoterapimottagning i Stockholm.

Läs mer om:

Psykoanalys

Kriser

Psykoterapi