Start

Pyskoterapi_stockholm_startwebb1024Den här sidan handlar om mitt arbete med människor som av olika skäl vill gå i psykodynamisk psykoterapi. Önskan om att gå i psykoterapi handlar ofta om olika problem som är svåra att hantera på egen hand. De vanligaste problemen handlar om ångest, nedstämdhet/depression, sömnstörningar, sex och relationsproblem.

Under åren har jag förvärvat stor erfarenhet av att arbeta psykoterapeutisk med olika människor och med varierande former av problem.

Det jag erbjuder är olika former av psykodynamisk psykoterapi och psykoanalys. I de olika delarna av min hemsida beskriver jag också mycket kort min syn på psykoterapeutisk och psykoanalytisk arbete. Min förhoppning är att de som läser sidan och funderar på att träffa någon professionell samtalspartner blir därefter intresserade och hör av sig till mig.

Om mig
Mitt arbete med psykodynamisk terapi började i slutet på 80 talet när jag genomförde grundläggande psykoterapeututbildning. Från början är jag socionom och arbetade med socialt arbete i olika sammanhang de första åren efter min examen.

Efter att jag inriktade mig på psykodynamisk psykoterapi arbetade jag inom såväl barn, ungdoms som vuxen psykiatrin. Parallellt har jag haft och har egen psykoterapimottagning. I mitten på 90 talet gick jag den legitimationsgrundande psykoterapeututbildningen och ett decennium senare psykoanalytikerutbildningen. 2010 lämnade jag landstinget och arbetade därefter på en psykoterapi mottagning för unga som har drivits av en välgörenhetsorganisation parallellt med att jag arbetade på min egen mottagning. Sedan 2021 arbetar jag med psykoterapi enbart på egen mottagning.

Jag har också handledar och lärarutbildning inom psykoterapiområdet.

Psykodynamisk psykoterapi vid depression

Psykoterapi för unga vuxna

Psykodynamisk psykoterapi