Start

Pyskoterapi_stockholm_startwebb1024Den här sidan handlar om mitt arbete med människor som av olika skäl vill gå i psykodynamisk psykoterapi. Bakom den intentionen finns ofta olika problem som man har haft svårt att handskas med på egen hand. De vanligaste problemen handlar om ångest, nedstämdhet/depression, sömnstörningar, sex och relationsproblem.

Jag har mycket lång erfarenhet av att arbeta psykoterapeutisk med olika människor och med varierande former av problem.

Jag erbjuder olika former av psykodynamisk psykoterapi och psykoanalys. I de olika delarna av min hemsida beskrivs mycket kort min syn på psykoterapeutisk och psykoanalytisk arbete. Min förhoppning är förstås att de som läser sidan och funderar på att träffa någon professionell samtalspartner blir intresserade och hör av sig till mig.

Om mig
Jag började arbeta med psykodynamisk terapi i slutet på 80 talet efter den grundläggande psykoterapeututbildningen. Från början är jag socionom och arbetade med socialt arbete i olika sammanhang de första åren efter min examen.

Efter att jag inriktade mig på psykodynamisk psykoterapi har jag arbetat inom såväl barn, ungdoms som vuxen psykiatrin. Parallellt har jag haft egen psykoterapimottagning. I mitten på 90 talet gick jag den legitimationsgrundande psykoterapeututbildningen och ett decennium senare psykoanalytikerutbildningen. 2010 lämnade jag landstinget och arbetade därefter på en psykoterapi mottagning för unga driven av en välgörenhetsorganisation och på min egen mottagning.Sedan 2021 arbetar jag med psykoterapi enbart på egen mottagning.

Jag är också handledar- och lärarutbildad inom psykoterapiområdet.

Psykoterapi

Läs mer om psykoterapi här
 

Psykoanalys

Läs mer om psykoanalys här

Fokuserad korttidspsykoterapi

Läs mer om fokuserad korttidspsykoterapi här