Psykoterapihandledning och yrkeshandledning

IMG_0280

Jag har omfattande erfarenhet av psykoterapihadledning och yrkeshandledning. Därutöver finns i min ”bank” mycket lång och bred erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete. Genom åren har jag arbetat såväl med ungdomar som vuxna inom sluten och öppen psykiatrisk vård och privat. I min erfarenhet ingår också familje, par och gruppterapeutiskt arbete.

Min handledarutbildning 

I början på 2000-talet gick jag handledar och lärarutbildningen på SAPU i Stockholm. Min tanke då var att främst handleda inom psykoterapiområdet. Utbildningen omfattar en teoretisk del med traditionella litteraturstudier och förutom det även att hålla egna föreläsningar. Att ha handledningsuppdrag med åtföljande ”handledning på handledningen” var en annan ”praktisk” del av utbildningen

Min erfarenhet av psykoterapi och yrkeshandledning

Ganska snart breddades fältet för mitt handledningsarbete. Först till psykiatriskt behandlingsarbete i form av handledning i psykiatriska intervjuer, psykiatriska samtal för att sedan utvidgas till yrkeshandledning för grupper och utbildningsuppdrag.

I mitt arbete inom specialistpsykiatrin inom dåvarande Landstinget i Stockholm. ingick det handledning för såväl individer som arbetsgrupper. Där handledde jag inom allmän psykiatrin och i många år inom psykosvården.

Som konsult har jag arbetat med yrkeshandledning mestadels inom sjukvården men även inom andra organisationer inom de så kallade ”blåljus” verksamheterna.

Under min anställning vid Psykoterapiinstitutet arbetade jag med handledning och utbildning för den statliga legitimationsgrundande utbildningen i psykodynamisk psykoterapi. Det var en utbildning som Stockholms läns landsting bedrev tillsammans med Karolinska institutet. Det arbetet innebar också utbildningsinsatser i form av att leda grupper inom den problembaserade teoretiska delen av utbildningen.

Mitt arbetsfält inom psykoterapi och yrkeshandledning

I dagsläget erbjuder jag handledning och konsultationer till såväl legitimerade psykoterapeuter som till kollegor med grundläggande psykoterapeutisk utbildning med psykodynamisk inriktning.

Jag åtar mig också yrkeshandledningsuppdrag av olika sorter. Givetvis ligger mig handledning inom den psykiatriska våden närmast men jag arbetar också med handledning för andra verksamheter där det ingår känslomässigt laddade kontakter med människor.

Min verksamhet finns i Stockholm och det är också där jag oftast åtar mig handledningsuppdrag. Men när det gäller mer tidsmässigt omfattande handlednings och konsultuppdrag reser jag i hela Mellansverige.

Psykoterapi för unga vuxna

Psykodynamisk psykoterapi vid depression